Duurzame woorden én daden

Hebben we je al verteld dat duurzaam bosbeheer ons nauw aan het hart ligt? En dat we – in alles wat we doen – ons daar ook voor engageren? Met ons PEFC-label zetten we duurzame woorden om in duurzame daden.

In 1998 behaalden we ons FSC®-certificaat (FSC® C020543). Natuurlijk, als we bijkomende stappen kunnen zetten in een groene richting, dan doen we dat ook. Hout is immers een onuitputtelijke grondstof, op voorwaarde dat bosbeheer, houtinvoer en houthandel hun verantwoordelijkheden op elkaar afstemmen. Ook wanneer het aankomt op certificaten. Daarom sloten we ons aan bij het Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC International), een organisatie actief in 55 landen die instaat voor het duurzaam beheer van bossen. Ook zo garanderen we dat je bij ons ecologisch gecertificeerd hout integreert in je interieur (PEFC/07-31-252).

Zowel FSC® als PEFC zijn keurmerken voor duurzaam bosbeheer, maar verschillen in de manier van certificering. Terwijl FSC® een internationale standaard hanteert en dat afstemt op het nationale beleid van het land in kwestie, spitst PEFC zich vooral toe op lokaal niveau. Net daarom sloten we ons bij beide aan.